Jab Gelato Yellow/White Tumbler

$5.50

Jab Gelato Yellow/White Tumbler

Size 8.5cm W x 9cm H - 300mL

Material Melamine